ကြတ္ခိုင္မဲဆႏၵနယ္မွ ဦးတီခြန္ျမတ္၏ "တိုင္းရင္းသားလူမ်ိဳးမ်ား၏ အခြင့္ အေရး ကာကြယ္ေစာင့္ေရွာက္သည့္ ဥပေဒျပဌာန္းေရး" အဆိုႏွင့္ပတ္သက္၍ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ ေဆြးေႏြးတင္ျပမွဳ အျပည့္ အစံု

ေလးစားအပ္ပါေသာ လႊတ္ေတာ္ ဥကၠဌ ၾကီးနဲ႔ လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္မ်ား
ရွင္။က်မက ရန္ကုန္တိုင္းေဒသၾကီး ေကာမွဳးျမိဳ႔နယ္မွ ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္
ကိုယ္စားလွယ္ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္
ျဖစ္ပါတယ္။က်မ အေနနဲ႔
ဦးတီခြန္ျမတ္ရဲ႕တိုင္းရင္းသားလူမ်ိဳးမ်ားရဲ႔ အခြင့္ေရးမ်ားကာကြယ္
ေစာင့္ေရွာက္ေရးနဲ႔ပတ္သက္လို႔ အနည္းငယ္ေဆြးေႏြးခ်င္ပါတယ္။

အခု ဖြဲ႔စည္းပံု အေျခခံဥပေဒထဲမွာဆိုလို႔ ရိွရင္ တိုင္းရင္းသားလူမ်ိဳးမ်ားဆိုတဲ့
ေ၀ါဟာရကိုသတ္သတ္ မွတ္မွတ္ အဓိပၸယ္ေဖၚထားတာမရိွပါဘူး။၁၉၈၂ ခု ႏွစ္ ႏိုင္ငံသားဥပေဒမွာဆို-ရင္ေတာ့ တိုင္းရင္းသားဆိုတာ ၁၈၂၃
ခုနွစ္ကစျပီး ဒီေန႔ နိုင္ငံမွာ မွီတင္းေနထိုင္ခဲ႔တဲ့ လူမ်ိဳးမ်ားကိုဆိုလိုတာလို႔ အဓိပါယ္ေဖၚထားပါတယ္။အဲ့ဒီ့အထဲမွာဗမာေတြလည္းပါပါတယ္။
အခု ေဆြးေႏြးခ်က္ေတြ အ၇ဆိုရင္ ျပည္နယ္ေတြကို အေျခခံတဲ့
တိုင္းရင္းသားလူမ်ိဳးေတြရဲ႔အခြင့္ အေရးေတြ ကိုရည္ညြန္းျပီးေတာ့
ေျပာၾကတယ္လို႔ က်မတို႔ မွတ္ ယူရပါတယ္။

ျပည္နယ္ေတြ အေၾကာင္း
ေျပာမယ္ဆိုလို႕ရိွရင္ က်မတို႔ႏိုင္ငံမွာဆင္းရဲမြဲေတမွဳနဲ့ပတ္သက္
လို႔ျပည္နယ္ေဒသေတြဟာ အဆိုး၀ါးဆံုးေဒသေတြ ျဖစ္ပါတယ္။ ခ်င္းျပည္နယ္ ဆိုလို႔ရိွရင္ခု ေနာက္ဆံုး အာရွ ဖြံ႔ျဖိဳးေရး ရဲ႔ေနာက္ဆံုး
ဂဏန္းအရ ၇၃.၃ ရာခိုင္ႏွဳန္းရွမ္းအေရွ႔ဆိုလို႔ရိွရင္ ၄၆.၄ရာခိုင္နွဳန္း ။ရွမ္းေျမာက္ ဆိုရင္ ၃၇.၄ရာခိုင္ႏွဳန္း။ရွမ္းေတာင္ ဆိုရင္ ၂၅.၂ ရာခိုင္ႏွဳန္း
ပ်မ္းမွ်ျခင္းအားျဖင့္ ရွမ္းျပည္နယ္ရဲ႔ဆင္းရဲမြဲေတမွဳႏုနး္ဟာ ၃၇.၁
ရာခိုင္ႏဳန္းျဖစ္ပါတယ္။ရခိုင္ျပည္နယ္ရဲ႕ ဆင္းရဲမြဲေတမွဳ အေျခေနကေတာ့ ၄၃.၅ ရာခိုင္ႏဳန္းျဖစ္ပါတယ္။တစ္ႏိုင္ငံလံုးရဲ႔ ပ်မ္းမ် ဆင္းရဲမြဲေတမွဳ ႏွဳန္းဟာ ၂၅. ၆ ရာခိုင္နွဳန္း ျဖစ္တာေၾကာင့္မို႔ ဒီျပည္နယ္ေတြမွာပ်မ္းမွ်ျခင္း နိုင္ငံရဲ႔ ဆင္းရဲမြဲေတမွဳႏုန္းျမင့္ေနတယ္လို႔ေျပာလို႔ရပါတယ္။ထို႔အတူပဲ ကခ်င္ျပည္နယ္မွာလည္း ၂၈. ၆ ပ်မ္းမ်ွျခင္းရာခိုင္နုန္းထက္ျမင့္ေနပါတယ္။
မြန္ကယားနဲ႔ ကရင္တို႕ကေတာ့ ပိုျပီးေတာ့ နိမ့္က်ေနတယ္။ဒီကိန္းဂဏန္း
ေတြကိုၾကည့္ျခင္းအားျဖင့္ က်မတို႔ျပည္နယ္ေတြရဲ႔ဖံြ႔ျဖိဳးတိုးတက္မွဳ
အေျခေနဟာ ေၾကနပ္ဖြယ္ရာ မ၇ိွဘူးဆိုတာ ထင္ရွားပါတယ္။

ထို႔အျပင္လည္း က်မတို႔ရဲ႔ ႏိုင္ငံမွာ ျပည္တြင္းစစ္မိီးျငိမ္းသြားတယ္ဆိုတာ
မရိွေသးပါဘူး။ဒါေၾကာင့္တိုင္းရင္းသားလူမ်ိဳးမ်ားရဲ႕ အခြင့္အေရးမ်ား
ကို ကာကြယ္ေစာင့္ေရွက္ျခင္းဆိုတာဟာဘာသာစကားယဥ္ေက်းမွဳ
ထိန္းသိမ္းျခင္းနဲ႔ပုိၿပီး..မ်ားစြာက်ယ္ျပန္႕နက္နဲတယ္ဆိုတာကိုက်မတို႔ဆိုႏိုင္
ပါတယ္။..ဒါကိုေထာက္ထားျပီးေတာ့ ပင္လံုစိတ္ဓါတ္နဲ႔ ကြာျခား
လို႔မရတဲ့၊ ခြာလို႔ မရတဲ့ တန္းတူ ညီမ်ေရး အျပန္အလွန္ ေလးစားယံုၾကည္ေရး
တို႔ကို အေျခခံျပီးေတာ့ စစ္မွန္တဲ့ ဒီမိုကေရစီျပည္ေထာင္စုၾကီး ေပၚထြန္း
လာေရးအတြက္ က်မတို႔လႊတ္ေတာ္ ကို္ယ္စားလွယ္မ်ားအားလံုး ေဆြးေႏြး
ညိွႏိုင္းျပီး တိုင္းရင္းသားလူမ်ိဳးမ်ားရဲ့ အခြင့္ အေရးမ်ားကို ကာကြယ္နိုင္ဖို႔
အတြက္ဥ ပေဒမ်ားကိုလိုအပ္သလို ျပဳျပင္ျခင္း ၊လိုအပ္သလို
ျပဌာန္းျခင္းတို ့မ်ားေဆာင္ရြက္ ဖို႔ ရန္ကို တိုက္တြန္းရင္း ဦးတီခြန္ျမတ္ရဲ႕ အဆိုကိုက်မအေနနဲ႔ေထာက္ခံပါတယ္။ေက်းဇူးတင္ပါတယ္။

0 comments "ကြတ္ခိုင္မဲဆႏၵနယ္မွ ဦးတီခြန္ျမတ္၏ "တိုင္းရင္းသားလူမ်ိဳးမ်ား၏ အခြင့္ အေရး ကာကြယ္ေစာင့္ေရွာက္သည့္ ဥပေဒျပဌာန္းေရး" အဆိုႏွင့္ပတ္သက္၍ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ ေဆြးေႏြးတင္ျပမွဳ အျပည့္ အစံု", Baca atau Masukkan Komentar

Post a Comment

လာေရာက္လည္ပတ္တဲ့အတြက္ ေက်းဇူးပါ ကၽြန္ေတာ္ကုိျပန္ျပီး ကူညီတဲ့အေနနဲ့ ေဘးမွာတင္ထားတဲ့ ေၾကာ္ျငာေလးေတြကုိ ကလစ္နွိပ္ေပးနုိင္ပါတယ္ thanks :D

Note: Only a member of this blog may post a comment.

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...