အမူအက်င့္ေဟာင္းမ်ားကို မစြန္႔ပယ္ႏုိင္ေသးတဲ့ ျမန္မာ့စီးပြားေရးဘဏ္

ကၽြန္ေတာ္တို႔ ျမန္မာ့စီးပြားေရးဘဏ္တြင္ လက္ေထာက္မန္ေနဂ်ာ (ၿမိဳ႕နယ္မန္ေနဂ်ာ) ရာထူးမွမန္ေနဂ်ာ (ခရုိင္မန္ေန ဂ်ာ) ရာထူးသို႔ ရာထူးတိုးစာေမးပြဲကို ၂၁.၇ .၂၀၁၂ စေနေန႔ႏွင့္ ၂၂.၇.၂၀၁၂ တနဂၤေႏြေန႔မ်ားတြင္ က်င္းပခဲ့ပါသည္။ ျမန္မာ တျပည္လံုးရွိ ၿမိဳ႕နယ္အဆင့္မန္ေနဂ်ာ ၂၇၀ ဦးခန္႔ ေျဖဆိုခဲ့ပါသည္။

သိုေသာ္ စာေမးပြဲမေျဖခင္တပတ္ခန္႔အလို ရံုးခ်ဳပ္မွၾကားသိရေသာသတင္းမ်ားတြင္ လစ္လပ္ေနရာ ၁၂ ေနရာရွိရာ ယင္း ေနရာအားလံုးကို MD ႏွင့္ GM တို႔ႏွင့္ နီးစပ္သူမ်ားကိုေပးရန္ ရာထားၿပီးဟု သိရၿပီး ယင္းလူ ၁၂ ေယာက္ စာရင္းလည္း ထြက္ရွိလာပါသည္။

စာေမးပြဲေျဖဆိုေသာေန႔တြင္ ေမးခြန္းအေျဖ ကြတ္တိ (၁၀ပုဒ္ေမး ၁၀ပုဒ္ေျဖ၊ ၁၅ ပုဒ္ေမး ၁၅ ပုဒ္ေျဖ) အမွတ္စဥ္အလိုက္ ေမးခြန္းႏွင့္အေျဖရေသာ လူႀကီးႏွင့္ နီးစပ္သူမ်ားကို သက္ဆိုင္ရာစာေမးႀကီးၾကပ္သူ DGM,GM တို႔မွေတြရွိေၾကာင္း ၾကား သိရပါသည္။

ထိုေၾကာင့္ ကၽြန္ေတာ္တို႔ စီနီယာသမားမ်ား ဘဏ္လုပ္ငန္းကို စနစ္တက်ေလ့လာၿပီး မွန္မွန္ကန္ကန္ ရုိးရုိးသားသားႏွင့္ ႀကိဳးစားသူမ်ား ဘဏ္ခြဲမ်ားတြင္ နံနက္မွ ညအထိ အလုပ္လုပ္ေနရသူမ်ား မိမိလုပ္ငန္းအေပၚ ေစတနာထား ေဆာင္ရြက္ ေနသူမ်ားအေနႏွင့္ စိတ္ပ်က္အားငယ္ၿပီး ၀မ္းနည္းေဒါသထြက္ရပါသည္။

လူႀကီးႏွင့္နီစပ္သူမ်ား အမွန္တကယ္ အရည္အခ်င္းရွိေသာေၾကာင့္ ေပးအပ္သည္ဆိုပါက မုဒိတာပြားႏုိင္ပါသည္။ သို႔ေသာ္ သူတို႔မွာ ဘဏ္လုပ္ငန္းကို ေသေသခ်ာခ်ာ နားမလည္သူမ်ား ဘဏ္ခြဲဆင္းၿပီး လုပ္ကိုင္ဖူးျခင္း မရွိသူမ်ား ျပစ္ ခ်က္ရွိသူမ်ား ပါ၀င္ေနသည္ကို ေတြ႔ရပါသည္။

ထိုအခါ လုပ္ငန္းခြင္တြင္ ေစတနာထားၿပီး အပင္းပန္းခံ အလုပ္လုပ္ေနေသာ၀န္ထမ္းမ်ား စိတ္ဓါတ္ေရးရာပ်က္ျပားရပါ သည္။ ကိုယ္စြမ္းဥာဏ္စြမ္းရွိသမွ် ေစတနာထားလုပ္ကိုင္မႈအေပၚ အားေလွ်ာ့စိတ္ပ်က္လာပါသျဖင့္ ဌာနႏွင့္ တိုင္းျပည္အ တြတ္ နစ္နာရပါသည္။

ဒီမိုကေရစီႏုိင္ငံသစ္ဆီသို႔ ခ်ီတတ္ေနခ်ိန္တြင္ ေခတ္ေဟာင္းမွ အမူအက်င့္မ်ား လက္သင့္ရာစားေတာ္ေခၚ ရာထူးေပး
သည့္ မေကာင္းေသာ အမူအက်င့္ ဓေလ့စရုိက္မ်ားကို ေခတ္ေဟာင္းႏွင့္အတူ ခ်န္ထားခဲရန္ လိုပါသည္။

သိုမွသာ ၀န္ထမ္းမ်ား၏။ ႀကိဳးစားအားထုတ္မႈကို ျမႇင္တင္ႏိုင္ၿပီးဌာနႏွင့္ တိုင္းျပည္အတြတ္ အႀကိဳးျဖစ္ထြန္းပါမည္။ အ ရည္ခ်င္းမရွိဘဲ လူႀကီးနားကပ္ၿပီး ဖားတတ္ေသာသူမ်ားအား လက္သင့္ရာ ရာထူးေပးပါက ငဖားမ်ားႀကီးစိုးရာ ညံ့ဖ်င္း ေသာဌာနပ်က္ႀကီးအျဖစ္သို႔ ဦးတည္ၿပီး တိုင္ျပည္နစ္နာပါသည္။

ထိုေၾကာင့္ ကၽြန္ေတာ္တို႔ ျမန္မာ့စီးပြားေရးဘဏ္ မန္ေနဂ်ာ (ခရုိင္) ရာထူးတိုးစာေမးပြဲကို ႏုိင္ငံေတာ္ႏွင့္သက္ဆိုင္ရာ ၀န္ ႀကီးဌာနမွ စနစ္တက် ညႊန္ၾကားတည့္မတ္ၿပီး မွန္မွန္ကန္ကန္ ေရြးခ်ယ္ေပးနုိင္ရန္ မီဒီယာမ်ားမွတဆင့္ ေျပာႀကားႏုိင္ရန္ တင္ျပပါသည္။

MEB ၀န္ထမ္းမ်ား

0 comments "အမူအက်င့္ေဟာင္းမ်ားကို မစြန္႔ပယ္ႏုိင္ေသးတဲ့ ျမန္မာ့စီးပြားေရးဘဏ္", Baca atau Masukkan Komentar

Post a Comment

လာေရာက္လည္ပတ္တဲ့အတြက္ ေက်းဇူးပါ ကၽြန္ေတာ္ကုိျပန္ျပီး ကူညီတဲ့အေနနဲ့ ေဘးမွာတင္ထားတဲ့ ေၾကာ္ျငာေလးေတြကုိ ကလစ္နွိပ္ေပးနုိင္ပါတယ္ thanks :D

Note: Only a member of this blog may post a comment.

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...