ေရးရာေကာ္မတီမ်ားမွာ လႊတ္ေတာ္ငယ္မ်ားျဖစ္ေၾကာင္း သူရဦးေရႊမန္းေျပာၾကား

ေနျပည္ေတာ္၊ၾသဂုတ္-၇

ေရးရာေကာ္မတီမ်ားသည္ လႊတ္ေတာ္တြင္းမွ လႊတ္ေတာ္အငယ္ေလးမ်ားျဖစ္ၾကၿပီး ေကာ္မတီမ်ား၏ စြမး္ေဆာင္အား ျမင့္မားမႈအေပၚမူတည္၍
လႊတ္ေတာ္၏ တာ၀န္ျဖစ္သည့္ ႏိုင္ငံေတာ္ႏွင့္ ႏိုင္ငံသားတို႔၏ အက်ိဳးစီးပြားအတြက္ ေဖာ္ေဆာင္ႏိုင္မည္ျဖစ္သည္ဟု ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္ ဥကၠ႒ သူရဦးေရႊမန္းက ယေန႔ေျပာၾကားသည္။

လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္မ်ားအေနျဖင့္လႊတ္ေတာ္အတြင္း၌ ေမးခြန္းမ်ား အဆိုမ်ား ဥပေဒၾကမ္းမ်ား ေဆြးေႏြးတင္ျပရံုမွ်ျဖင့္ လႊတ္ေတာ္လုပ္ငန္း
တာ၀န္မ်ားေက်ပြန္ၿပီဟု မွတ္ယူ၍ မရေၾကာင္း ဥကၠ႒ကေျပာၾကားသည္။ “ေကာ္မတီအသီးသီးနဲ႔ သက္ဆိုင္ရာ အဖြဲ႕အစည္းမ်ား ဆက္ႏႊယ္
ဆက္စပ္သည့္ အဖြဲ႕အစည္းမ်ားအခ်င္းခ်င္းအျပန္အလွန္ ထိန္ုးညွိကူညီေဆာင္ရြက္မႈမ်ား ပါ၀င္မွသာလ်င္ လႊတ္ေတာ္ရဲ႕ လုပ္ငန္းတာ၀န္မ်ား ေက်ပြန္စြာ ေဆာင္ရြက္ႏိုင္ၿပီျဖစ္ပါတယ္”ဟု သူရဦးေရႊမန္းကေျပာၾကားသည္။ သူရဦးေရႊမန္းက ၾသဂုတ္(၇) ရက္တြင္ က်င္းပသည့္ ပထမအႀကိမ္ ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္ စတုတၳပံုမွန္အစည္းအေ၀း ၂၁ ရက္ေျမာက္ေန႔တြင္ ကိုယ္စားလွယ္မ်ားအား မွတ္ခ်က္ျပဳေျပာၾကားရာ၌ အထက္ပါအတုိင္း ေျပာၾကားသြားျခင္းျဖစ္သည္။

0 comments "ေရးရာေကာ္မတီမ်ားမွာ လႊတ္ေတာ္ငယ္မ်ားျဖစ္ေၾကာင္း သူရဦးေရႊမန္းေျပာၾကား", Baca atau Masukkan Komentar

Post a Comment

လာေရာက္လည္ပတ္တဲ့အတြက္ ေက်းဇူးပါ ကၽြန္ေတာ္ကုိျပန္ျပီး ကူညီတဲ့အေနနဲ့ ေဘးမွာတင္ထားတဲ့ ေၾကာ္ျငာေလးေတြကုိ ကလစ္နွိပ္ေပးနုိင္ပါတယ္ thanks :D

Note: Only a member of this blog may post a comment.

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...