တကၠသို္လ္ပညာေရးနဲ႕ ပတ္သက္ျပီး လႊတ္ေတာ္အတြင္း ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ေျပာၾကား

၂၀၁၂ တကၠသို္လ္ပညာေရးဥပေဒ(ၾကမ္း) ကို အသစ္ျပန္လည္တင္သြင္း ေဆြးေႏြး ရန္ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္အပါအ၀င္ လႊတ္ေတာ္ ကိုယ္စားလွယ္မ်ားေတာင္းဆို

ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္ပညာေရးျမွင္႕တင္မွုေကာ္မတီကတင္သြင္းေသာ
၂၀၁၂ တကၠသိုလ္ပညာေရးဥပေဒၾကမ္းကိုအသစ္ျပန္လည္ေရးဆြဲ၍
ထပ္မံတင္ျပေဆြးေႏြးရန္ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္
ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ကျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္အစည္းေ၀းတြင္ေျပာၾကားခဲ႔သည္။
ယင္းတကၠသိုလ္ပညာေရးဥပေဒၾကမ္းသည္ လြန္ခဲ႔ေသာ ႏွစ္ေ
ပါင္းငါးဆယ္ခန္႔ကျပဌာန္းထားေသာ ဥပေဒကို ျပင္ဆင္မြန္းမံထားျခင္းျဖစ္ ၍ ဥပေဒၾကမ္းတင္သြင္းမႈကို ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္အပါအ၀င္ ဦးသိန္းညြန္႔ႏွင္႔ ျပည္ေထာင္စုၾက႔ံခိုင္ေရးႏွင္႔ဖြံ႕ျဖိဳးေရးပါတီမွ ကိုယ္စားလွယ္ သူရဦေအာင္ကိုတို႔က ၀ိုင္း၀န္းကန္႔ကြက္ခဲ႔ၾကသည္။

ထပ္မံျပီး ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္က ျပည္ေထာင္စုဝန္ႀကီး၏ ေဆြးေႏြးခ်က္ကို ျပန္လည္ေခ်ပေဆြးေႏြး
''ျပည္ေထာင္စုဝန္ႀကီး ေျဖၾကားသြားတာမွာ ေဆြးေႏြးတင္ျပသြားတဲ့ အဆိုနဲ႔ ကြဲလြဲေနပါတယ္။ ျမန္မာနိုင္ငံႏွင့္ နိုင္ငံတကာ တကၠသိုလ္မ်ား ဆက္သြယ္မႈကို ေျပာတာ မဟုတ္ပါ။ ဘယ္လိုပဲ နိုင္ငံျခားတကၠသိုလ္မ်ားနဲ႔ ဆက္သြယ္ေဆာင္ရြက္ေနေန လြတ္လပ္တဲ့ တကၠသိုလ္ေတြ ေပၚ ေပါက္လာ ဖို႔အတြက္ ကၽြန္မအပါအဝင္ ေဒၚတင္ႏြယ္ဦးနဲ႔ သူရဦးေအာင္ကို တို႔က ေဆြးေႏြးခဲ့တာ ျဖစ္ပါတယ္'' ဟုေျပာၾကားခဲ့ပါသည္။

0 comments "တကၠသို္လ္ပညာေရးနဲ႕ ပတ္သက္ျပီး လႊတ္ေတာ္အတြင္း ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ေျပာၾကား", Baca atau Masukkan Komentar

Post a Comment

လာေရာက္လည္ပတ္တဲ့အတြက္ ေက်းဇူးပါ ကၽြန္ေတာ္ကုိျပန္ျပီး ကူညီတဲ့အေနနဲ့ ေဘးမွာတင္ထားတဲ့ ေၾကာ္ျငာေလးေတြကုိ ကလစ္နွိပ္ေပးနုိင္ပါတယ္ thanks :D

Note: Only a member of this blog may post a comment.

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...