“ျမန္မာေက်ာင္းသားမ်ားအတြက္ အေမရိကန္ပညာေရးဆိုင္ရာ ပညာေရးလမ္းေၾကာင္းအသစ္မ်ားႏွင့္ ပညာသင္ေထာက္ပံ့ေၾကး မ်ားအေၾကာင္ရွင္းလင္းေျပာၾကားမည့္ AMERICAN Education Day”

 
 
ျမန္မာႏုိင္ငံမွ(၁၀) တန္းေအာင္ျမင္ၿပီးသူမ်ား၊ ႏုိင္ငံတကာေက်ာင္းမ်ားမွ Grade 12/ iGCSE ေက်ာင္း သူေက်ာင္းသားမ်ား အတြက္ အေမရိကန္ပညာေရး အေၾကာင္းသိေကာင္းစရာမ်ား ႏွင္႔ တစ္စိတ္တစ္ပိုင္း ပညာ သင္ေထာက္ပံ့ေၾကးမ်ားအတြက္ လာေရာက္ ေတြ႔ဆုံးအကဲျဖတ္ေပးမည္႔ အစီအစဥ္ ကုိ စက္တင္ ဘာလ(၁၇)၊ အဂၤါေန႔ ေန႔လည္(၁)နာရီမွ (၄း၃ဝ)အထိ၊ CROWN Education တြင္ေဟာေျပာရွင္းလင္းမည္ ျဖစ္သည္။

ရွင္းလင္းေျပာၾကားေပးမည့္အစီအစဥ္မွာ:-

(I) အေမရိကန္တကၠသိုလ္ၾကီးမ်ားသို႔ ပညာေရးလမ္းေၾကာင္းသစ္မ်ား

Sep 17, 2013 (TUESDAY)
(1:00 – 2:30 p.m)

Mr Devin Hewitt
Study Group

James Madison University
Roosevelt University
University of Main
University of Vermont
Widener University

(II) ျမန္မာေက်ာင္းသားမ်ားအတြက္ Academic Merit Scholarship

Sep 17, 2013 (TUESDAY)
(3:00 p.m – 4:30 p.m)

Mr. Tze Teck Sim, DSO
International Admissions Counselor,
State University of New York Institute of Technology


ျမန္မာနိုုင္ငံမွ ေက်ာင္းသားမ်ားကို လက္ခံပညာသင္ၾကားေပးမည့္ အေမရိကန္ပညာေရးႏွင့္ ပတ္သက္၍ ျမန္မာနိုုင္ငံမွေက်ာင္းသူေက်ာင္း သားမ်ား သတင္းအခ်က္အလက္မ်ား ျပည့္စံုစြာသိရွိနိုုင္ေစရန္ရည္ရြယ္၍ အဆိုပါေဆြးေႏြးပြဲအစီအစဥ္ကိုက်င္းပျပဳ လုပ္ေပးျခင္းျဖစ္ျပီး၊ အဆုိပါအစီအစဥ္တြင္ ျမန္မာႏုိင္ငံမွ ေက်ာင္းသားမ်ား အေနျဖင့္ SAT/GMAT ရမွတ္မ်ား တင္ျပရန္ မလိုပဲ အေမရိကန္ တကၠသုိလ္မ်ားျဖစ္ေသာ Roosevelt University၊ University of Main၊ University of Vermont, Widener University ႏွင့္ Tier 1 State University ျဖစ္ေသာ, James Madison University မ်ားသို႔တိုက္ ရုိက္ေလွ်ာက္ ထားႏုိင္မည္႔ ပညာေရးလမ္းေၾကာင္းမ်ား လည္းပါ၀င္မည္ျဖစ္သည္။ ႏုိင္ငံတကာေက်ာင္းမ်ားမွ Grade 12/iGCSE ႏွင္႔ (၁၀)တန္းေအာင္ျမင္ ၿပီးသူမ်ား အေနျဖင္႔ IELTS 5.5 (သုိ႔) TOEFL 525 ျဖင္႕ အေမရိကန္တကၠသုိလ္ ပထမႏွစ္ ႏွင္႔ညီမွ်သည္႔ International First Year Program ေလွ်ာက္ထားႏုိင္ရန္လည္း ရွင္းလင္းေဆြးေႏြးမည္ျဖစ္သည္။

“အေမရိကန္မွာ ပညာသင္လို႔ရတဲ ့နည္းလမ္းေတြ၊ ပညာေရး လမ္းေၾကာင္းေတြနဲ ့ ပတ္သက္ျပီး ဒီမွာရွိတဲ့ေက်ာင္းသူေက်ာင္းသားေတြ၊ မိဘေတြအေနနဲ႔ ထင္ျမင္ယူ ဆထားတာေတြဟာ ေတာ္ေတာ္ေလး ကြဲလြဲခ်က္ ေတြရွိေနပါေသးတယ္၊၊ ဥပမာ See 3, Sec 4 ပညာေရးအဆင္႔ နဲ႔ ေက်ာင္းသူေက်ာင္းသားေတြ SAT ျပင္ျပီးသြားလို႔ရမလား၊ TOEFL ပဲေျဖလို႔ရသလား၊ IELTS ေျဖလို႔မရဘူးလား၊ တကၠသိုလ္တိုက္ရိုုက္ တက္ခြင့္ရွိသလား၊ ပညာသင္ဆု ဘယ္ေလာက္ရနိုုင္သလဲ စသည္ျဖင့္ အခ်က္ေပါင္းမ်ားစြာရွိပါတယ္၊၊ တတ္နိုုင္သမွ် အခ်ိန္ကုန္ ေငြကုန္မျဖစ္ ရေအာင္၊ သင့္ေတာ္မွန္ကန္တဲ့ ပညာေရး လမ္းေၾကာင္းကိုေရြးခ်ယ္နိုုင္ဖို႔ အေမရိကန္တကၠသိုလ္ေတြက သက္ဆိုင္ရာ တာဝန္ရွိသူေတြကို ဖိတ္ၾကားျပီးဒီလိုပြဲေလး စီစဥ္ရတာျဖစ္ပါတယ္” ဟုု အဆိုပါပြဲ စီစဥ္ျဖစ္ ပံုုႏွင့္ပတ္သက္၍ CROWN Education မွ ပညာေရးအတိုင္ပင္ခံ ဦးေအာင္ေက်ာ္ဆန္းမွ ေျပာၾကားသည္၊၊

အေမရိကန္ပညာေရးေဆြးေႏြးပြဲအတြက္CROWN Education Consulting Office အမွတ္ ၂၇ဝ၊ ပထမထပ္ ၊ျပည္လမ္း ၊ ေျမနီကုန္၊ ဒဂုံစင္တာ(၂)ႏွင္႔ဓနလႈိင္တာဝါၾကား၊ ဖုန္းနံပါတ္ – ဝ၁ ၅၂၇ ၈၃၈ ႏွင့္ ဝ၉ ၇၃၂ ၇၃၂ ၇၇ တုိ႔သုိ႔စာရင္း ေပးတက္ ေရာက္ႏုိင္ပါသည္။
 
CROWN Education
Admin : သီဟ(ဘုိကေလးသား)

0 comments "“ျမန္မာေက်ာင္းသားမ်ားအတြက္ အေမရိကန္ပညာေရးဆိုင္ရာ ပညာေရးလမ္းေၾကာင္းအသစ္မ်ားႏွင့္ ပညာသင္ေထာက္ပံ့ေၾကး မ်ားအေၾကာင္ရွင္းလင္းေျပာၾကားမည့္ AMERICAN Education Day”", Baca atau Masukkan Komentar

Post a Comment

လာေရာက္လည္ပတ္တဲ့အတြက္ ေက်းဇူးပါ ကၽြန္ေတာ္ကုိျပန္ျပီး ကူညီတဲ့အေနနဲ့ ေဘးမွာတင္ထားတဲ့ ေၾကာ္ျငာေလးေတြကုိ ကလစ္နွိပ္ေပးနုိင္ပါတယ္ thanks :D

Note: Only a member of this blog may post a comment.

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...