ရန္ကုန္ၿမိဳ႕တြင္ အႏၱရာယ္ရိွ သတ္မွတ္ၿပီး လံုး၀ျပန္လည္ ေဆာက္လုပ္ႏိုင္ျခင္း မရွိေသးသည့္ အေဆာက္အအံု ၁၁၅ လံုးရွိ

 
ရန္ကုန္ၿမိဳ႕၌ အႏၱရာယ္ရိွအျဖစ္ သတ္မွတ္ထားသည့္ အေဆာက္အအံု တစ္လံုးကို ေတြ႔ရစဥ္
 
ရန္ကုန္ၿမိဳ႕တြင္ အႏၲရာယ္ရွိ အေဆာက္အအံုအျဖစ္ သတ္မွတ္ခဲ့ေသာ္လည္း လံုး၀ျပန္လည္ ေဆာက္လုပ္ႏုိင္ျခင္း မရွိေသးသည့္ အေဆာက္အအံု ၁၁၅ လံုးရွိေၾကာင္း ရန္ကုန္ၿမိဳ႕ေတာ္ စည္ပင္သာယာေရး ေကာ္မတီမွ သိရသည္။

အဆိုပါ အႏၲရာယ္ရွိ အေဆာက္အအံုမ်ားမွာ လသာ၊ လမ္းမေတာ္၊ ပန္းဘဲတန္း၊ ေက်ာက္တံတား၊ ပုဇြန္ေတာင္၊ ဗိုလ္တေထာင္၊ မဂၤလာေတာင္ညြန္႔ ၿမိဳ႕နယ္မ်ားတြင္ျဖစ္ၿပီး မဂၤလာေတာင္ညြန္႔ ၿမိဳ႕နယ္တြင္ အမ်ားဆံုးျဖစ္ေၾကာင္း၊ ယင္းအထဲတြင္ ဌာနဆိုင္ရာ အေဆာက္အအံု အလံုးေရ ၃၀ မွ ၄၀ အၾကား ပါ၀င္ေၾကာင္း သိရသည္။ လက္ရွိ မဂၤလာေတာင္ညြန႔္တြင္ ၂၉ လံုး၊ လမ္းမေတာ္တြင္ ၁၂ လံုး၊ လသာတြင္ ၁၇ လံုး၊ ပုဇြန္ေတာင္တြင္ ၁၄ လံုး၊ ဗိုလ္တေထာင္တြင္ ၁၁ လံုးႏွင့္ ေက်ာက္တံတားတြင္ ခုနစ္လံုး ရွိေနေၾကာင္း သိရသည္။

ရန္ကုန္ၿမိဳ႕ရိွ အႏၲရာယ္ရွိ အေဆာက္အအံုမ်ားအား သက္ဆိုင္ရာ ၿမိဳ႕နယ္အာဏာပိုင္၊ ပိုင္ရွင္ႏွင့္ ေနထိုင္သူမ်ားက အႏၲရာယ္ရွိေၾကာင္း ေလွ်ာက္ထားလာ၍ စည္ပင္၊ က်န္းမာေရး၊ အေထြေထြ အုပ္ခ်ဳပ္ေရး၊ စစစ စေသာ အဖြဲ႕မ်ားျဖင့္ ကြင္းဆင္းစိစစ္ အတည္ျပဳၿပီးမွ သတ္မွတ္ေပးျခင္းျဖစ္ၿပီး ထိုသို႔အႏၲရာယ္ရွိ အေဆာက္အအံု အမ်ားစုမွာ ေအာက္ခံေဖာင္ေဒးရွင္း ကြၽံျခင္း၊ ေနာက္ေဖးကြၽံျခင္းမ်ား အမ်ားဆံုးျဖစ္ေၾကာင္း ရန္ကုန္ၿမိဳ႕ေတာ္ စည္ပင္သာယာေရး ေကာ္မတီမွ သိရသည္။

ယင္းသို႔ အႏၲရာယ္ရွိ သတ္မွတ္ခဲ့ၿပီး အေဆာက္အံုမ်ားအား ေဆာက္လုပ္လိုသည့္ ကန္ထ႐ိုက္ကို ေျမရွင္ (သို႔မဟုတ္) အခန္းပိုင္ရွင္ စိတ္ႀကိဳက္ေရြးခ်ယ္ေစေၾကာင္း၊ ေျမရွင္မရွိပါက စည္ပင္က ယာယီေျမရွင္ လုပ္ေပးကာ လိုင္စင္ရွိ ကန္ထ႐ိုက္ျဖင့္ ေဆာက္လုပ္ေစျခင္းျဖစ္ၿပီး အေဆာက္အအံု ၿပီးပါက ေျမရွင္အတြက္ အခ်ဳိးက် ခြဲေ၀ရရိွမည့္ အခန္းမ်ားကို စည္ပင္မွ ေခတၱသိမ္းဆည္း ေပးထားသည္ဟု သိရသည္။
အႏၲရာယ္ရွိ အေဆာက္အအံုမ်ားကို ျပန္လည္ေဆာက္လုပ္ရန္ စာခ်ဳပ္ခ်ဳပ္ဆိုရာတြင္ အေဆာက္အအံုေပၚ မူတည္၍ ျပန္ေဆာက္ခ်ိန္ သတ္မွတ္ေပးထားၿပီး သတ္မွတ္ကာလအတြင္း မၿပီးစီးပါက စည္ပင္က တာ၀န္ယူ၍ အခန္းေတာင္းေပးသည္ဟု သိရသည္။

အႏၲရာယ္ရွိ အေဆာက္အအံု ၁၁၅ လံုးမွာ လံုး၀ျပန္လည္ ေဆာက္လုပ္ႏိုင္ျခင္း မရွိေသးေၾကာင္း၊ အခ်ဳိ႕အေဆာက္အအံုမ်ားမွာ မူလကတည္းက ၾကန္႔ၾကာေနျခင္း၊ ပိုင္ရွင္ႏွင့္ ကန္ထ႐ိုက္အၾကား ျပႆနာအခ်ဳိ႕ ျဖစ္ပြားၿပီး ၾကန္႔ၾကာမႈမ်ား ျဖစ္ေပၚေနသည္ဟု သိရသည္။
ရန္ကုန္ၿမိဳ႕ေတာ္တြင္ အႏၲရာယ္ရွိ အေဆာက္အအံုအျဖစ္ သတ္မွတ္ခဲ့ၿပီးေသာ အေဆာက္အအံု ၁၆၆၁ လံုးရွိကာ ယင္းအထဲတြင္ ၁၂၅၈ လံုးသာ ၿပီးစီးၿပီး ၂၈၈ လံုးမွာ မၿပီးေသးဘဲ ေဆာက္ရြက္ဆဲ ၁၇၃ လံုးျဖစ္ေၾကာင္း သိရသည္။

0 comments "ရန္ကုန္ၿမိဳ႕တြင္ အႏၱရာယ္ရိွ သတ္မွတ္ၿပီး လံုး၀ျပန္လည္ ေဆာက္လုပ္ႏိုင္ျခင္း မရွိေသးသည့္ အေဆာက္အအံု ၁၁၅ လံုးရွိ", Baca atau Masukkan Komentar

Post a Comment

လာေရာက္လည္ပတ္တဲ့အတြက္ ေက်းဇူးပါ ကၽြန္ေတာ္ကုိျပန္ျပီး ကူညီတဲ့အေနနဲ့ ေဘးမွာတင္ထားတဲ့ ေၾကာ္ျငာေလးေတြကုိ ကလစ္နွိပ္ေပးနုိင္ပါတယ္ thanks :D

Note: Only a member of this blog may post a comment.

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...