ငါးလုပ္ငန္းရွင္မ်ား၏ ေႂကြးက်န္မ်ားကိုႏွစ္ႏွစ္ဆိုင္းငံ့ရန္ အစိုးရသို႔ တင္ျပသြားမည္ငါး လုပ္ငန္းရွင္မ်ား၏ ေႂကြးက်န္မ်ား ကို ႏွစ္ႏွစ္ဆိုင္းငံ့ရန္ ျပည္ေထာင္ စုအစိုးရသို႔တင္ျပၿပီး ျပည္ေထာင္ စုလႊတ္ေတာ္သို႔ တင္ျပသြားမည္ ျဖစ္ေၾကာင္း ေမြးျမဴေရးေရလုပ္ ငန္းႏွင့္ ေက်းလက္ေဒသဖြံ့ၿဖိဳး ေရးဝန္ႀကီးဌာန ဒုတိယဝန္ႀကီးက ေျပာသည္။
ဩဂုတ္၂၉ရက္က က်င္းပ ေသာ သတၱမအႀကိမ္ ျပည္ေထာင္ စုလႊတ္ေတာ္ (၁၈)ရက္ေျမာက္ ေန႔အစီအစဥ္တြင္ ျပည္ေထာင္စု စာရင္းစစ္ခ်ဳပ္႐ုံး၏ ၂၀၁၁-၁၂ ဘ႑ာေရးႏွစ္ ဒုတိယေျခာက္လ ပတ္ ဘ႑ာေငြအရအသုံးဆိုင္ ရာ အေရးႀကီးေသာစစ္ေဆးေတြ႕ ရွိခ်က္မ်ားႏွင့္စပ္လ်ဥ္းၿပီး ျပည္ သူ႔ေငြစာရင္း ပူးေပါင္းေကာ္မတီ ၏ အစီရင္ခံစာ(၅/၂၀၁၃)အား ျပည္ေထာင္စုလႊတ္ေတာ္ ကိုယ္ စားလွယ္သုံးဦးမွ ေဆြးေႏြးရာတြင္ ထန္းတပင္မဲဆႏၵနယ္မွ လႊတ္ေတာ္ ကိုယ္စားလွယ္ဦးသိန္းရီမွ ငါးလုပ္ ငန္းရွင္မ်ားအေနႏွင့္ ယခုအခါ ေႂကြးက်န္ရန္ အမွန္တကယ္ အခက္အခဲရွိေနသည္ျဖစ္သည့္ အတြက္ ဆပ္ရန္က်န္ရွိေသာေႂကြး က်န္မ်ားအေပၚ ႏွစ္ႏွစ္ဆိုင္းငံ့ေပး ရန္ ထည့္သြင္းေဆြးေႏြးခဲ့သျဖင့္ ဒုတိယဝန္ႀကီးမွ ယင္းသို႔ေျဖၾကား ျခင္းျဖစ္သည္။

ျပည္သူ႔ေငြစာရင္း၏ အစီ ရင္ခံစာတြင္ ေမြးျမဴေရး၊ ေရလုပ္ ငန္းႏွင့္ ေက်းလက္ေဒသဖြံ့ၿဖိဳးေရး ဝန္ႀကီးဌာန ကြပ္ကဲမႈေအာက္ရွိ ေမြးျမဴေရး၊ အစားအစာႏွင့္ နို႔ ထြက္ပစၥည္းလုပ္ငန္းအေနျဖင့္ ေမြးျမဴေရးလုပ္ငန္းရွင္ ၁၅၄ဦး ထံမွ ရရန္အေႂကြး က်ပ္သန္း ၃၅၆၅၃ဒသမ၇၀ရ ျဖစ္ေပၚခဲ့ သည့္အနက္ သတ္မွတ္ကာလ အတြင္းတြင္ အခ်ိန္မီရရန္ေဆာင္ ရြက္ခဲ့ပါေၾကာင္း၊ ၂၀၁၂-၂၀၁၃ ဘ႑ာေရးႏွစ္တြင္ နိုင္ငံေတာ္မွ Working Capital အတြက္ က်ပ္ (၁၀)ဘီလီယံ ေခ်းယူခြင့္ျပဳခဲ့ၿပီး အေႂကြးျဖစ္ေပၚခဲ့သည့္ ငါးလုပ္ ငန္းရွင္မ်ားအား လုပ္ငန္းရင္းႏွီး ေငြမ်ား ထုတ္ေခ်းနိုင္ခဲ့သျဖင့္ လုပ္ငန္းမ်ား ျပန္လည္လည္ပတ္ နိုင္ၿပီး လုပ္ငန္းရွင္အခ်ိဳ႕မွာ အက်ိဳး အျမတ္ျပန္လည္ရရွိၿပီး အေႂကြး မ်ားျပန္လည္ဆပ္နိုင္ခဲ့ေၾကာင္း၊ သို႔ရာတြင္ ငါးလုပ္ငန္းရွင္အားလုံး မွာ အေက်ျပန္လည္ေပးဆပ္နိုင္ ျခင္းမရွိေသးသျဖင့္ ၂၆-၇-၂၀၁၃ ရက္ေန႔အထိ ၾကန႔္ၾကာေၾကးအပါ အဝင္ အေႂကြးက်န္ က်ပ္သန္း ၂၈၅၆၂ဒသမ၃၃၂ ျဖစ္ေပၚ လ်က္ရွိေၾကာင္း၊ ေမြးျမဴေရးလုပ္ ငန္းရွင္ ၆၉ဦးထံမွရရန္ အေႂကြး မ်ားျဖစ္ေၾကာင္း၊ ၎တို႔အား တည္ ဆဲဥပေဒအရ တရားစြဲဆိုရန္ ေဆာင္ရြက္ေနေၾကာင္း စသည့္ အခ်က္မ်ား ပါဝင္သည္။
ငါးလုပ္ငန္းရွင္မ်ားအေန ႏွင့္ နိုင္ငံေတာ္မွေခ်းယူထားေသာ ေငြမ်ားအား ျပန္လည္ေပးဆပ္ သြားမည္ျဖစ္ေသာ္လည္း လက္ ရွိအေနအထားတြင္ ေမြးျမဴထား ေသာ ငါးမ်ားေဖာ္ယူရန္ အခ်ိန္ မတန္ေသးသျဖင့္ ေငြမေပၚျခင္း အခက္အခဲရွိေနသျဖင့္ အခ်ိန္ တစ္ခု တိုးျမႇင့္ေပးရန္ကိုလည္း ဝန္ႀကီးဌာနသို႔တင္ျပထားေၾကာင္း လည္း ငါးလုပ္ငန္းရွင္မ်ားမွေျပာ ျပခဲ့သည္။

 
Yangon Media Group

0 comments "ငါးလုပ္ငန္းရွင္မ်ား၏ ေႂကြးက်န္မ်ားကိုႏွစ္ႏွစ္ဆိုင္းငံ့ရန္ အစိုးရသို႔ တင္ျပသြားမည္", Baca atau Masukkan Komentar

Post a Comment

လာေရာက္လည္ပတ္တဲ့အတြက္ ေက်းဇူးပါ ကၽြန္ေတာ္ကုိျပန္ျပီး ကူညီတဲ့အေနနဲ့ ေဘးမွာတင္ထားတဲ့ ေၾကာ္ျငာေလးေတြကုိ ကလစ္နွိပ္ေပးနုိင္ပါတယ္ thanks :D

Note: Only a member of this blog may post a comment.

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...