ၿခင္ေဆးေခြ ႏွင့္သတိၿပဳဖြယ္


ၿခင္ေဆးေခြတြင္ ဓါတုပုိးသတ္ေဆးမ်ားထဲတြင္ အၿပင္းဆုံးအၿဖစ္
သတ္မွတ္ထားေသာ S.2 ပုိးသတ္ေဆး ၊လႊစာမူန္႕ ၊ဗုိင္ဒါေကာ္
၊ ဆုိးေဆး ႏွင့္ ဓါတုအေမႊး အႀကဳိင္တုိ႕ ပါ၀င္ေႀကာင္းသိရသည္။

ထုိ႕အၿပင္ အၿပင္းထန္ဆုံးဟု ယူဆထားေသာ အဆိပ္
တမ်ဴိးၿဖစ္ေသာ Benzene ( ဘန္ဇုိင္း ) ကာစီႏုိဂ်င္ တစ္မ်ဴိး ပါ၀င္
ပါတယ္။

၄င္းသည္ အာရုံေႀကာမွစ ၍ ရုိးတြင္း ခ်င္ဆီအထိ ဆုိး
ရြားစြာ ထိခိုက္မူေပးႏုိင္ ေသာအဆိပ္အၿဖစ္ ေတြ႕ရွိရသည္။

ၿခင္ေဆးေခြ တစ္ေခြ၏ လူကုိထိခုိက္ေစႏုိင္ေသာ
အဆိပ္အေတာက္ကုိ စစ္ေဆးႀကည့္ရာတြင္ စီးကရက္ အလိပ္ေပါင္း
( ၅၁) လိပ္ ဖြာရူိက္ ၿခင္းႏွင့္ ညီမွ်ေနေႀကာင္းေတြ႕ရိွခဲ့ရပါတယ္။

ဆက္လက္ေလ့လာခ်က္မ်ား အရ ၿခင္ေဆးေခြ တစ္ေခြမွ
ထြက္ရွိေသာ အဆိပ္ဓါတ္သည္ စီးကရက္ (၁၃၇) လိပ္မွ ထြက္ရွိေသာ
အဆိပ္မူန္႕ ပမာဏႏွင့္ထပ္တူ က်ေနသည္ကုိ ထပ္မံသိရိွ ရပါတယ္။

အေမႊးတုိင္ သည္ပင္ ၿခင္ေဆးေခြ ကဲ့သုိ႕ပင္ အႏၱရယ္ရွိ
ေသာေႀကာင့္ လုံး၀ မသုံးလွ်င္ ပုိသင့္ေတာ္ေပမည္ ၿဖစ္ကာ မၿဖစ္မေန
သုံးရသူမ်ား အေနၿဖင့္ ေလ၀င္ေလထြက္ ေကာင္းေစရန္ မိမိအိမ္ တံခါး
မ်ားကုိ ဖြင့္ထားသင့္ ေႀကာင္း တင္ဆက္လုိက္ပါတယ္။

ref: CPAM
ကခ်င္း ( MM Social Sky )
Myanmar Online News

0 comments "ၿခင္ေဆးေခြ ႏွင့္သတိၿပဳဖြယ္ ", Baca atau Masukkan Komentar

Post a Comment

လာေရာက္လည္ပတ္တဲ့အတြက္ ေက်းဇူးပါ ကၽြန္ေတာ္ကုိျပန္ျပီး ကူညီတဲ့အေနနဲ့ ေဘးမွာတင္ထားတဲ့ ေၾကာ္ျငာေလးေတြကုိ ကလစ္နွိပ္ေပးနုိင္ပါတယ္ thanks :D

Note: Only a member of this blog may post a comment.

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...