ရန္ကုန္ၿမိဳ႕ေတာ္၏ ေရေပးေ၀မႈစနစ္ အေရးေပၚ ဖြံ႔ၿဖိဳးရန္အတြက္ ဂ်ပန္ႏိုင္ငံမွ ယန္းသန္း ၁၉၀၀ ကူညီမည္


ရန္ကုန္ၿမိဳ႕၏ ေရေပးေ၀ေရးစနစ္ အေရးေပၚ ဖြံ႕ၿဖိဳးရန္အတြက္ ဂ်ပန္ႏိုင္ငံမွ ယန္းသန္း ၁၉၀၀ ကူညီေပးမည္ျဖစ္ေၾကာင္း သိရသည္။
ယင္းသို႔ ကူညီရန္အတြက္ လက္မွတ္ေရးထိုးျခင္း အခမ္းအနားကို စက္တင္ဘာ ၂၈ ရက္ ညေန ၃ နာရီက ရန္ကုန္ၿမိဳ႕ေတာ္ခန္းတြင္ ျပဳလုပ္ခဲ့ေၾကာင္း သိရသည္။

ယင္းအခမ္းအနားတြင္ ရန္ကုန္ၿမိဳ႕ေတာ္ စည္ပင္သာယာေရး ေကာ္မတီဥကၠ႒ ရန္ကုန္ၿမိဳ႕ေတာ္၀န္ ဦးလွျမင့္ႏွင့္ ဂ်ပန္မွ ကူညီေငြအတြက္ ဂ်ပန္အျပည္ျပည္ဆိုင္ရာ ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္ေရး ေအဂ်င္စီ (JICA Mynmar Office) ၏ Chief Representative ျဖစ္သူ Mr. Masahiko TANAKA တို႔ သေဘာတူလက္မွတ္ ေရးထိုးခဲ့ၾကသည္။

ယင္းကူညီေငြ ယန္းသန္း ၁၉၀၀ မွာ ကမၻာေအးေစတီလမ္း တစ္ေလွ်ာက္ရွိ အခ်င္း ၄၂ လက္မရွိ ေရပို႔ပိုက္လိုင္း အစားထိုးရန္၊ ေညာင္ႏွစ္ပင္ အမွတ္(၁) ေရတြန္းစက္႐ံု တည္ေဆာက္ရန္ႏွင့္ ရန္ကင္းၿမိဳ႕နယ္အတြင္း အပိုင္းလိုက္ ေရေပးေ၀ေရးစနစ္ စတင္ရန္တို႔အတြက္ သံုးစြဲရန္ စီစဥ္ထားေၾကာင္း သိရသည္။

အဆိုပါ ကူညီေငြမွာ လံုး၀ကူညီေထာက္ပံ့ေငြျဖစ္ၿပီး ျပန္ဆပ္ရန္ မလိုေၾကာင္း ရန္ကုန္ၿမိဳ႕ေတာ္ စည္ပင္သာယာေရး ေကာ္မတီ၊ ေရႏွင့္သန္႔ရွင္းမႈဌာနမွ တာ၀န္ရွိသူ တစ္ဦးက ေျပာျပသည္။

ကူညီေငြအတြက္ လက္မွတ္ေရးထိုးခဲ့ၿပီး ျဖစ္ေသာေၾကာင့္ ကူညီမႈ လုပ္ငန္းမ်ား စတင္မည္ျဖစ္ၿပီး လာမည့္ ၂၀၁၅ တြင္ ၿပီးစီးရန္ ေမွ်ာ္မွန္းထားေၾကာင္း သိရသည္။

တစ္ဖက္တြင္ ဂ်ပန္အစိုးရမွ ကူညီေထာက္ပံ့ေငြမ်ား ေပးသည့္နည္းတူ တစ္ဖက္တြင္လည္း နည္းပညာပိုင္း ဆိုင္ရာအတြက္ အင္ဂ်င္နီယာႏွင့္ ၀န္ထမ္းမ်ားကိုလည္း ႏိုင္ငံရပ္ျခားသို႔ ေခၚယူသင္တန္း ေပးမႈမ်ားလည္း ျပဳလုပ္ေနေၾကာင္း သိရသည္။

ဂ်ပန္အစိုးရမွ ယန္းသန္း ၁၉၀၀ ေထာက္ပံ့ရာတြင္ သံုးႏွစ္ခြဲ၍ ေထာက္ပံ့သြားမည္ျဖစ္ၿပီး ၂၀၁၃-၂၀၁၄ ဘ႑ာေရးႏွစ္တြင္ ယန္းသန္း ၇၆၀၊ ၂၀၁၄-၂၀၁၅ ဘ႑ာေရးႏွစ္တြင္ ယန္းသန္း ၁၀၂၀ ႏွင့္ ၂၀၁၅-၂၀၁၆ ဘ႑ာေရးႏွစ္တြင္ ယန္းသန္း ၁၂၀ သန္းတို႔ကို ေထာက္ပံ့သြားမည္ျဖစ္ေၾကာင္း စက္တင္ဘာ ၁၂ ရက္တြင္ ျပဳလုပ္ခဲ့သည့္ ပထမအႀကိမ္ ရန္ကုန္တုိင္းေဒသႀကီး လႊတ္ေတာ္ဆ႒မပံုမွန္ အစည္းအေ၀းတြင္ ရန္ကုန္ၿမိဳ႕ေတာ္၀န္ ဦးလွျမင့္က ေျပာၾကားထားသည္။

ရန္ကုန္ၿမိဳ႕ေတာ္တြင္ ေနထိုင္သည့္ လူဦးေရ၏ ၆၅ ရာခိုင္ႏႈန္းကိုသာ ရန္ကုန္ၿမိဳ႕ေတာ္ စည္ပင္သာယာေရး ေကာ္မတီမွ ေရေပးေ၀ႏိုင္ေသးၿပီး ေရလံုေလာက္စြာ ေပးေ၀ႏိုင္ရန္ အနာဂတ္ ေရေပးေ၀ေရး စီမံကိန္းမ်ားကို အေကာင္အထည္ ေဖာ္ေနရာ ရန္ကုန္အေရွ႕ပိုင္း ဒဂံုၿမိဳ႕သစ္ ၄ ၿမိဳ႕နယ္ အပါအ၀င္ သီလ၀ါ အထူးစီးပြားေရးဇုန္ တို႔ကိုပါ ေရေပးေ၀မည့္ လဂြန္းျပင္ ေရေပးေ၀ေရး စီမံကိန္းအတြက္ ျဖစ္ႏိုင္ေျခေလ့လာမႈမ်ား ျပဳလုပ္လ်က္ရွိေၾကာင္း သိရသည္။

0 comments "ရန္ကုန္ၿမိဳ႕ေတာ္၏ ေရေပးေ၀မႈစနစ္ အေရးေပၚ ဖြံ႔ၿဖိဳးရန္အတြက္ ဂ်ပန္ႏိုင္ငံမွ ယန္းသန္း ၁၉၀၀ ကူညီမည္", Baca atau Masukkan Komentar

Post a Comment

လာေရာက္လည္ပတ္တဲ့အတြက္ ေက်းဇူးပါ ကၽြန္ေတာ္ကုိျပန္ျပီး ကူညီတဲ့အေနနဲ့ ေဘးမွာတင္ထားတဲ့ ေၾကာ္ျငာေလးေတြကုိ ကလစ္နွိပ္ေပးနုိင္ပါတယ္ thanks :D

Note: Only a member of this blog may post a comment.

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...