အင္ဂ်င္နီယာမ်ားလည္း က်မ္းက်ိန္ရေတာ့မည္
ရန္ကုန္ ၊ စက္တင္ဘာ ၃၀။ ။ မွတ္ပုံ တင္အင္ဂ်င္နီယာ လက္မွတ္ထုတ္ ေပးရာ တြင္ က်မ္းက်ိန္ေစၿပီးမွသာ ထုတ္ေပး မည္ျဖစ္ေၾကာင္း ျမန္မာ နိုင္ငံ အင္ဂ်င္နီယာအသင္းဥကၠ႒ ဦးဝင္းခိုင္က ေျပာၾကားလိုက္ သည္။

လက္ရွိအခ်ိန္တြင္ မွတ္ပုံတင္အင္ဂ်င္နီယာလက္မွတ္ ထုတ္ ေပးနိုင္ရန္ အတြက္ ျမန္မာနိုင္ငံ အင္ဂ်င္နီယာ ေကာင္စီ ဥပေဒကို ျပည္သူ႔လႊတ္ ေတာ္ တြင္ တင္ထားၿပီျဖစ္ကာ အဆိုပါဥပေဒအတည္ျပဳၿပီးပါ က ယင္းသို႔ေဆာင္ရြက္သြားမည္ ျဖစ္ေၾကာင္းသိရသည္။

ျမန္မာနိုင္ငံအင္ဂ်င္နီယာ ေကာင္စီဥပေဒအရ အင္ဂ်င္နီ ယာမ်ား၏က်င့္ဝတ္၊ သိကၡာ၊ သမာဓိတိုးတက္ေရးအတြက္ မွတ္ပုံတင္အင္ဂ်င္နီယာလက္ မွတ္ ထုတ္ေပးရာတြင္ က်မ္းက်ိန္ ေစျခင္းျဖင့္ အင္ဂ်င္နီယာလုပ္ငန္း မ်ားအေပၚတြင္ပါ ထိန္းသိမ္းရာ ေရာက္မည္ျဖစ္ေၾကာင္း ျမန္မာ နိုင္ငံအင္ဂ်င္နီယာအသင္းဥကၠ႒ ဦးဝင္းခိုင္က ေျပာၾကားလိုက္သည္။

''မွတ္ပုံတင္အင္ဂ်င္နီယာ ျဖစ္ဖို႔က လုပ္ငန္းခြင္ႏွစ္ႏွစ္တာ ဝန္ထမ္းေဆာင္ဖို႔လိုသလို (RE) ျဖစ္တဲ့ေန႔မွာ က်မ္းက်ိန္ရပါမယ္။ ဒီလိုလုပ္ျခင္းအားျဖင့္ တစ္ဦးခ်င္း ကေန လုပ္ငန္းေတြအေပၚမွာလဲ ထိန္းၿပီးသားျဖစ္သြားမယ္။ အင္ ဂ်င္နီယာေကာင္စီဥပေဒထြက္ လာတာနဲ႔ ဒီလိုေဆာင္ရြက္သြား မွာပါ''ဟု ေျပာၾကားသည္။

ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္သို႔ ဥပေဒအရ အတည္ျဖစ္ေစရန္
တင္သြင္းထားသည့္ အင္ဂ်င္နီယာ ေကာင္စီဥပေဒတြင္ အမ်ားျပည္ သူ ေဘးအႏၲရယ္ျဖစ္ေစနိုင္သည့္ အင္ဂ်င္နီယာဆိုင္ရာလုပ္ငန္း ႏွင့္ နည္းပညာဆိုင္ရာလုပ္ငန္းမ်ား ကို ေကာင္စီကထုတ္ေပးသည့္ မွတ္ပုံတင္လက္မွတ္မရွိဘဲ လုပ္ ကိုင္ျခင္းမျပဳရန္ တားျမစ္ထား သည့္အခ်က္ ပါဝင္ေၾကာင္းလည္း သိရသည္။

ျမန္မာနိုင္ငံ အင္ဂ်င္နီယာ ေကာင္စီဥပေဒ(မူၾကမ္း)ကို ပထမ အႀကိမ္ ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္ သတၱမ အစည္းအေဝး (၁၅)ရက္ေျမာက္ေန႔ တြင္ မလွိုင္မဲဆႏၵနယ္မွ လႊတ္ေတာ္ ကိုယ္စားလွယ္ ဦးေအးေမာက္က တင္သြင္းၿပီး ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္ က ယင္းဥပေဒကို လက္ခံေဆြးေႏြး ရန္ သေဘာတူခဲ့ေၾကာင္း သိရ သည္။

ဥကၠ႒ဦးဝင္းခိုင္က ''ကိုယ္ ဘာလုပ္လုပ္ အမ်ားျပည္သူအ က်ိဳးစီးပြား အတြက္ဆိုတာ စဥ္း စားလုပ္ေစခ်င္တယ္။ အင္ဂ်င္နီ ယာလုပ္ငန္းနဲ႔ သဘာဝပတ္ဝန္း က်င္ကတြဲေနေတာ့ ထိခိုက္မႈရွိရင္ လဲ အနည္း ဆုံးျဖစ္ေအာင္၊ သတ္ မွတ္ထားတဲ့ဥပေဒ၊ နည္းဥပေဒ ေတြနဲ႔ ကိုက္ညီေအာင္ လုပ္ေဆာင္ ရပါမယ္။ တျခားေသာအင္ဂ်င္နီ ယာဘာသာရပ္ေတြနဲ႔လဲ ဆက္ စပ္စဥ္းစားေပါင္းစပ္လုပ္ကိုင္ ရမွာပါ''ဟု ဆက္လက္ေျပာၾကား ခဲ့သည္။

ရန္ကုန္နည္းပညာတကၠ သိုလ္၊ ဗိသုကာဌာနမွ ပါေမာကၡ ေဒါက္တာ ဉာဏ္ျမင့္ေက်ာ္က ''ဒါကေတာ့ ေကာင္စီဝင္တစ္ဦး အေနနဲ႔ရယ္ Ethic ပိုင္းမွာ အ က်ိဳးစီးပြားအတြက္ မလုပ္ေအာင္၊ Public Safety ပိုင္းနဲ႔ မကၽြမ္းတဲ့ အလုပ္ကို မလုပ္ပါဘူးဆိုတာ အဓိက ကတိျပဳရမယ္ထင္ပါတယ္။ လက္မွတ္ရရင္ေတာ့ တာဝန္ခံ နိုင္တာ၊ လက္မွတ္ထိုးနိုင္တာ လုပ္နိုင္မွာပါ။ ဒီမွာက တခ်ိဳ႕တစ္ ဝက္က အသက္ဝင္ၿပီးသားပါ''ဟု ရန္ကုန္တိုင္းမ္၏ေမးျမန္းမႈကို ျပန္လည္ေျဖၾကားသည္။

လြတ္လပ္ေရးရၿပီးခ်ိန္မွ လက္ရွိအခ်ိန္အထိ အင္ဂ်င္နီယာ ပညာ ရပ္ျဖင့္ ေက်ာင္းၿပီး ဆုံးပါက ပညာရပ္ဆိုင္ရာ အသိအမွတ္ျပဳ လက္မွတ္သာ ရရွိေနၿပီး လုပ္ငန္း ခြင္ဆိုင္ရာႏွင့္ အသက္ေမြးဝမ္း ေက်ာင္းအတြက္ နိုင္ငံေတာ္က အသိအမွတ္ျပဳ အကာအကြယ္ ေပးနိုင္မည့္ လက္မွတ္ထုတ္ေပး နိုင္ျခင္းမရွိေသးေၾကာင္း သိရ သည္။

ျမန္မာနိုင္ငံရွိ ေဆးေကာင္ စီ၊ စာရင္းေကာင္စီတို႔က အသိအ မွတ္ျပဳမွတ္ပုံတင္လက္မွတ္မ်ား ထုတ္ေပးရာတြင္ လိုက္နာေစာင့္ ထိန္းသင့္သည္မ်ားကို က်မ္းက်ိန္ ေစကာ ေပးအပ္ျခင္းျဖစ္ေသာ္ လည္း လက္ရွိအခ်ိန္တြင္မူ အင္ ဂ်င္နီယာမ်ားအတြက္ လုပ္ငန္းခြင္ ဆိုင္ရာႏွင့္ အသက္ေမြးဝမ္းေက်ာင္း အတြက္ နိုင္ငံေတာ္မွအသိအ မွတ္ျပဳလက္မွတ္ထုတ္ေပးနိုင္ျခင္း မရွိေသးဘဲ က်မ္းက်ိန္ရျခင္းလည္း မရွိေသးေၾကာင္း သိရသည္။
 ရဲလင္းထက္

သီဟ(ဘုိကေလးသား)

0 comments "အင္ဂ်င္နီယာမ်ားလည္း က်မ္းက်ိန္ရေတာ့မည္", Baca atau Masukkan Komentar

Post a Comment

လာေရာက္လည္ပတ္တဲ့အတြက္ ေက်းဇူးပါ ကၽြန္ေတာ္ကုိျပန္ျပီး ကူညီတဲ့အေနနဲ့ ေဘးမွာတင္ထားတဲ့ ေၾကာ္ျငာေလးေတြကုိ ကလစ္နွိပ္ေပးနုိင္ပါတယ္ thanks :D

Note: Only a member of this blog may post a comment.

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...